• نزدیک ترین بازیهای امروز 1 X 2
  آلبریکس نیگاتاس - بالستیر خالصا ۱۲:۳۰
  Geylang International - تمپینس روورز ۱۲:۳۰
  Cheng Fung - CPK ۱۲:۳۰
  • 5.5
  • 4.8
  • 1.38
  Aigle Menoua - Stade Renard de Melong ۱۲:۳۰
  • 2.4
  • 2.8
  • 3.05
  Dragon Club Yaounde - Union Douala ۱۲:۳۰
  • 2.25
  • 2.75
  • 3.45
  Les Astres - Bamboutos ۱۲:۳۰
  • 2.65
  • 2.8
  • 2.75
  آژاکس (زنان) - آیندهوون (زنان) ۱۲:۳۰
  • 1.18
  • 6.25
  • 9.75
  هیرینوین (زنان) - توئنته (زنان) ۱۲:۳۰
  • 4.65
  • 4.55
  • 1.51
  Valerenga [W] - Trondheims Orn [W] ۱۲:۳۰
  • 1.36
  • 4.85
  • 6.5
  Herd - Ready ۱۳:۰۰
  • 1.62
  • 4.85
  • 3.5
 • شرط های انتخاب شده
  هنوز هیچ شرطی بسته نشده است. برای پیش بینی بروی ضریب مورد نظر خود کلیک کنید.