دوستانه باشگاهی ()
CF Badalona ۲ - ۱ Lahti
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰
پایان