بوندسلیگا اتریش
۳۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان رپید اتریش ۲ - ۲ مترزبورگ ۱ - ۰
۳۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ پایان ولفزبرگر ۰ - ۲ سالزبورگ ۰ - ۱
۳۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ پایان لاسک اتریش ۳ - ۰ ادمیرا ۲ - ۰
۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۳۰ پایان ریندورف ۳ - ۰ آستریا وین ۲ - ۰
۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ پایان اشتورم گراتز ۳ - ۲ سنت پولتن اتریش ۱ - ۲
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ اشتورم گراتز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ سالزبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ادمیرا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ آستریا وین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ رپید اتریش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ مترزبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ریندورف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ لاسک اتریش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ سنت پولتن اتریش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ولفزبرگر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰